Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hemmabutikerna Sverige AB

"Bolaget skall bedriva handel med elprodukter, hushållsprodukter, fritidsprodukter, radio, TV och hemelektronik, järnhandelsvaror, import och export av nämnda varugrupper, äga aktier i bolag som bedriver ovanstående verksamhet, bedriva kapital- och finansför valtning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Elprodukter
Org.nr: 556695-8673
Företagsform: Aktiebolag