Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmebolaget Holding i Sundbyberg AB

"Bolaget skall bedriva installations- och serviceverksamhet avseende oljeeldning, reglerteknik och värmepumpar, köpa, sälja och förvalta fast egendom, aktier och liknande värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556690-4487
Företagsform: Aktiebolag