Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bregmos B2B AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistförsäljning av konfektyrer till detaljhandeln, tillverkning, tryckning och förpackning av konfektyr och reklamartiklar, fastighetsförvaltning och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verk samhet."
Finns i branscher på Wedoo: Livsmedelsindustri
Org.nr: 556689-6162
Företagsform: Aktiebolag