Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Millekonsult & Co

"Bolaget skall bedriva konsultverksamht inom gruvnäring, miljöeffekter och mineralprospektering samt kapitalförvaltning och handel med aktier och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Kapitalförvaltning
Org.nr: 556680-6146
Företagsform: Aktiebolag