Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PT Lamm AB

"Bolaget skall bedriva förvaltning av dotterbolagen, tillverkning av och handel med livsmedel samt utöva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kött
Org.nr: 556678-0226
Företagsform: Aktiebolag