Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Freaky Flow AB

"Bolaget skall idka dans- och skådespelarverksamhet, artistverksamhet, författarverksamhet, producerande verksamhet innefattande produktion av scenföreställningar(idé, manus, regi, koreografi och scenografi) och modevisningar, musikproduktionsverksamhet och handelsrörelse inom dans-, teater-, fil-, video-, media-, bokförlags-, musik- och nöjesbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Dans
Org.nr: 556674-9486
Företagsform: Aktiebolag