Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Cubile

"Bolaget skall äga aktier i rörelsedrivande dotterbolag, äga och förvalta aktier och andelar samt fastigheter. Bolaget skall som led i fastighetsförvaltningen även bedriva korttidsuthyrning av byggnader på dessa fastigheter. Bolaget skall även bedriva värde pappershandel, hyra ut maskiner och inventarier inom entreprenad- branschen samt bedriva skogsjordbruk samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Markarbeten
Org.nr: 556673-7572
Företagsform: Aktiebolag