Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AKON Service i Norrköping AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva rivnings- och betonghåltagningarbete, ventilationsarbete, industrimålning, entreprenadarbeten inom asbest- och saneringsområdet, jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva golvblästring inom byggnads- och saneringsbranschen ävensom bedriva förvaltning och handel med värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Sanering
Org.nr: 556665-0247
Företagsform: Aktiebolag