Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Betong Bygg Västra AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsarbeten, betongstomsmontage, sågning och borrning i betong samt armering. Ägande, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Betong - Bygg - Fastigheter
Org.nr: 556662-7088
Företagsform: Aktiebolag