Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Oak Tree Holding AB

"Bolaget ska bedriva ventilationsarbeten, tillverkning och försäljning av ventilationsutrustning, konsultationer inom ventilation, handel med fast och lös egendom, fastigheter, värdepapper och finansiella instrument såsom aktier, optioner och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ventilation
Org.nr: 556657-7903
Företagsform: Aktiebolag