Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Freestyle Phanatix AB

"Föremålet för bolagets verksamhet skall vara * dans- och musikuppträdanden * dans- och musikundervisning * anordna dans- och musikevenemang * förmedling av artister * teamutveckling * ledarskapsutveckling * utbildning inom teamutveckling * utbildning inom ledarskapsutveckling * uthyrning av personal inom dans- och musikbranschen * uthyrning av artister * uthyrning av personal till tjänsteproducerande bolag * försäljning och utveckling av tjänster inom fastighetsmäklarbranschen * utgivande av tidsskrifter * annonsförsäljning * förmedling av artister * handel och förvaltning av fastigheter * handel och förvaltning av värdepapper * samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning - Dans - Fastigheter - Förmedling
Org.nr: 556656-0941
Företagsform: Aktiebolag