Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Henrik Vilselius & Co AB

"Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom företagsledning, strategisk planering, affärsutveckling och chefs- och personalrekrytering, ekonomisk och finansiell rådgivning samt äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper och därmed förenlig verk samhet. Vidare skall bolaget syssla med utveckling, produktion och marknadsföring av produkter och tjänster inom säkerhetsområdet samt bedriva konsulterande verksamhet inom detta område. Dessutom skall bolaget ägna sig åt handel med presentartiklar, formgivning av glas och smycken och i samband därmed, köp och försäljning av metaller och ädelstenar samt köp och försäljning av trädgårdsprodukter samt bedriva konsulterande verksamhet inom trädgårdsarkitektur och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556654-5603
Företagsform: Aktiebolag