Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mediafyren i Bohuslän AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet inom området direktdistribuerad reklam och därmed kunna erbjuda kunden en totallösning innefattande försäljning, layout, produktion, tryckning och distribution av denna reklam och därtill närbesläktad verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Layout
Org.nr: 556621-0919
Företagsform: Aktiebolag