Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Wallent AB

"Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster för verksamhetsutveckling och styrelserepresentation främst till tillverkningsindustrin, utveckla och kommersialisera produkter, främst i plast, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Konsulttjänster - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556616-0841
Företagsform: Aktiebolag