Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Borås Kontorsmöbler AB

"Bolaget skall idka handel med kontorsmöbler ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kontorsinredning - Partihandel - Provisionshandel
Org.nr: 556606-1189
Företagsform: Aktiebolag