Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aussie's Finest AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet inom akupunktur, innefattande akupunkturbehandling, massage och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva utbildning och spridning av yoga, meditation samt relaterade hälsofrämjande aktiviteter. Bolaget skall även ha 'försäljningimport av produkter inom dessa om- råden. Bolaget skall även bedriva tillverkning och försäljning av yogakläder."
Finns i branscher på Wedoo: Akupunktur
Org.nr: 556599-3226
Företagsform: Aktiebolag