Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

2Core AB

"Bolaget skall bedriva projekt- och affärsutveckling, avseende såväl nationella som transnationella utvecklingsprojekt, att genoföra projekt, dels som projektägare men även gentemot privata och offentliga aktörer, bedriva affärsutveckling för små och me delstora företag, utföra forskning och utbildning i samarbete universitet, högskola och övrig skolverksamhet, ävenså utföra annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Konsult
Org.nr: 556598-8010
Företagsform: Aktiebolag