Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Capitis AB

"Bolaget skall bedriva verksamhet inom jordbruk och jakt, skogsbruk och fiske, utvinning av mineraler, livsmedels-, dryckesvaru-, tobaksvaru-, textilvaru- och beklädnadsvarutillverkning, tillverkning av läder och lädervaror, trä-, massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, förlagsverksamhet, grafisk produktion, reproduktion av ljud, video och dataprogram, tillverkning av kemiska produkter, tillverkning av färg, tillverkning av produkter inom läkemedelsindustrin, inklusive farmaceutiska basprodukter, konstfibertillverkning, tillverkning av gummi- och plastvaror inom nedanstående och ovanstående branscher, tillverkning av icke metalliska och mineraliska produkter, metallframställning, metallvarutillverkning och tillverkning av maskiner inom ovanstående och nedanstående branscher som ej ingår i annan underavdelning, tillverkning av hushålls maskiner, kontorsmaskiner, datorer och annan informationsbehandlingsutrustning, elprodukter, elektronik, radio och TV, telecomutrustning, medicinsk utrustning, optik och ur, motorfordon och övriga transportmedel samt övrig tillverkning inom nedanstående och ovanstående branscher, möbeltillverkning, återvinning av skrot och avfall, el, gas, värme- och vattenförsörj ning, byggverksamhet, handel och reparation av motorfordon, detaljhandel med drivmedel, agentur och partihandel inom ovanstående och nedanstående branscher, partihandel med telecomprodukter, reparation av hushållsartiklar, butikshandel med telekommuni kationsprodukter, restaurang- och hotellverksamhet, land-, sjö- och lufttransporter, transportförmedling, resor, lagringstjänster, researrangör, resebyrå, turistservice, postbefordran, kurirverksamhet, nätdrift inom telekommunikation, radiering, kabel TV-drift, investmentbolag, fastighetsförvaltning, fastighetsuthyrning, fastighetsförmedling samt övrig uthyrningsverksamhet och datoranknuten verksamhet samt forskning, utveckling inom ovanstående och nedanstående branscher, reklam och marknadsföringsverk samhet, utbildning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, veterinärverksamhet, avlopps-, avfalls- och renhållningsverksamhet, kulturell och rekreationsverksamhet, tvätt och personlig service inom nedanstående och ovanstående branscher, förvärvsarbete i hushåll, verksamhet vid internationella organisationer och utländska ambassader."
Finns i branscher på Wedoo: Elprodukter - Jakt - Konsult - Personlig utveckling - Resebyrå
Org.nr: 556596-9325
Företagsform: Aktiebolag