Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

RUNT AB

"Bolaget skall bedriva köp, uthyrning och försäljning av optiska artiklar, optikerverksamhet, konsultationer inom det arbetsmedicinska området, köp, reparation och försäljning av ur, köp och försäljning av ädelmetaller och ädelstenar, köp, uthyrning och försäljning av butiksinredningar och butiksmöbler, köp, förvaltning och försäljning av aktier, värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ädelstenar
Org.nr: 556582-7762
Företagsform: Aktiebolag