Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Thai Plaza AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva restaurang- verksamhet, import och export samt försäljning av livsmedel, trävaror främst för inredning, textil, skor, möbler, hem- inredning, motor- cyklar, scooter, kontorsmaterial främst pärmar, pennor, packningsmaskin, matprocessmaskiner, produktionsmaskiner inom livsmedelsbranschen, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt förvalta aktier och övrig lös och fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Cyklar - Inredning - Kontorsmaterial - Restauranger - Skor
Org.nr: 556568-9154
Företagsform: Aktiebolag