Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

LBF Protection AB

"Aktiebolaget ska idka försäljning av förnödenheter och utrustning för lantbruk och skogsbruk, försäljning och uppsättning av stängsel, utföra markarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Genom bifirma bedriva handel av produkter och tjänster inom branscherna områdesskydd, lås och larm till fysiska och juridiska personer som efterfrågar dessa tjänster."
Finns i branscher på Wedoo: Bygginstallationsfirmor - Larm - Lås - Markarbeten
Org.nr: 556568-2431
Företagsform: Aktiebolag