Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Keisu Konsult AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom sjukvård, hälsovård, företagshälsovård, utbildning inom arbetslivsfrågor, affärsutveckling, datatjänster gällande utveckling av datorprogram för hälso- och sjukvård, utredningar inom hälsovård, forskning och utveck ling inom arbetslivet, ekonomifrågor, arbetslivsutveckling samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Företagshälsovård - Hälsovård - Konsult
Org.nr: 556565-3630
Företagsform: Aktiebolag