Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HEPS AB

"Bolaget skall bedriva installation- och serviceverksamhet avseende kylanläggningar och värmepumpar samt övrig därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556560-4914
Företagsform: Aktiebolag