Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

La Redoute Sverige AB

"Bolaget ska bedriva handel, huvudsakligen postorderhandel, företrädesvis med textil- och konfektionsvaror, sport- och fritidsartiklar, trädgårdsartiklar och växter, presentartiklar, tekniska artiklar, verktyg samt kapitalvaror såsom hushålls- och heminredningsartiklar, ur-, foto-, musik-, radio- och TV-artiklar. Vidare skall bolaget bedriva kreditverksamhet, (dock ej sådan verksamhet som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse), samt köpa, sälja och förvalta fast egendom, aktier, andelar och värdepapper, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Verktyg
Org.nr: 556552-0813
Företagsform: Aktiebolag