Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

S&R Trading AB

"Bolaget skall -bedriva konsult- och projektarbete samt administrations och organisationstjänster med hjälp av ny teknik i Sverige och andra länder. - idka tillverkning och handel samt import och export med butiks- och kontorsinredningar, fordon, varupartier såsom skor och kläder samt produktion ch handel med e-handelsplattformar med tillhörande marknadsföringkoncept. -arbeta med projektinvesteringar, byggnation och internationell handel med råvaror såsom petroleumprodukter och gödningsmedel och därmed jämförbara produkter samt frakter och transporter i samband därmed. - äga företag samt patent och andra rättigheter och därmed förenlig verksamhet. driva produktion, försäljning och handel med livsmedel arbeta med redovisning och ekonomisk konsultationer samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Kläder - Konsult - Redovisning - Skor
Org.nr: 556539-7535
Företagsform: Aktiebolag