Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Allvärme-Teknik Filter A.T.F. AB

"Bolaget skall försälja filter till värmepumpar ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556520-0960
Företagsform: Aktiebolag