Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AO Holding AB

"Bolaget skall försälja och förmedla begagnade och nytillverkade, material och reservdelar till gamla och nya byggnader samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare mot ersättning bedriva utbildning inom hantverksmetoder och restaureringarbete samt mot ersättning agera mot rådgivare och 'eller totalentreprenör vid restaurering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Bolaget skall också mot ersättning marknadsföra hantverkare samt engagera dessa i projekt som drivs av bolaget. Vidare skall bolaget inkö pa, restaurera och förvalta kulturhistorisk värdefulla byggnader samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också mot ersättning bedriva konsultverksamhet inom forsknings-, strategi- och organisationsområdet samt därmed fören lig verksamhet. Bolaget skall också etablera och förvalta svenska och utländska dotterbolag, förvalta innehav i noterade och onoterade företag, försäljning och handel med fast och lös egendom, samt därmed fö renlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hantverkare - Reservdelar - Totalentreprenör
Org.nr: 556514-4382
Företagsform: Aktiebolag