Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Metalimo i Malmö AB

"Bolaget skall bedriva grossiströrelse med trä och metallramar, konstnärsmaterial och inramning av olika konstverk, avel och uppfödning av hästar, tävlingsverksamhet, marknadsföring av och handel med hästar. Dessutom äga och förvalta värdepapper och fast egendom såväl inom som utom landet, samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hästar - Kontorsmaterial - Marknadsföring
Org.nr: 556507-8242
Företagsform: Aktiebolag