Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MPS Most Precision Service AB

"Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning samt agenturverksamhet med industritextilier och luftfilter samt utrustning och material för luftbehandling och filtrering, äga och förvalta aktier, jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Luftbehandling - Luftfilter
Org.nr: 556493-8834
Företagsform: Aktiebolag