Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Living Consulting Group AB

"Bolaget ska bedriva: - verksamhet inom inredningsarkitektur och inredningsdesign samt försäljning och installation av inredning till offentlig miljö, men även privata hem, - genom delägarskap och samverkan stödja och utveckla företag, produkter och affärsidéer inom det egna verksamhetsområdet, - bedriva köp, försäljning, utveckling och uthyrning av fastigheter samt förvalta och äga fastighetsbolag inom och utom Sverige, - bedriva moderbolag genom förvaltning av dotterbolagsaktier, - bedriva konsultverksamhet inom inredningsdesign såväl som den finansiella och ekonomisk sektorn, och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Inredning - Inredningsdesign - Kontorsinredning
Org.nr: 556489-0670
Företagsform: Aktiebolag