Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Timberlodge INC LTD AB

"Bolaget skall driva köp och försäljning av rotposter, avverka skog, såga virke på beställning och för egen försäljning, vidareförädla virke genom sågning, fräsning och hyvling, tillverka halv- och heltimrade timmerhus samt idka därmed förenlig verksam het."
Finns i branscher på Wedoo: Fräsning
Org.nr: 556487-6760
Företagsform: Aktiebolag