Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vätö Grafiska AB

"Bolaget ska bedriva foto, tryckeri- och grafiskverksamhet, bolaget bedriver även handel med bilar, utför även reparations- och underhållsarbeten på byggnader, bedriver även entreprenad- verksamhet med gräv- och lastmaskiner och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Gräv - Markarbeten
Org.nr: 556486-0582
Företagsform: Aktiebolag