Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Agenda i Fränsta AB

"Bolaget skall bedriva begravningsbyråverksamhet, familjejuridisk verksamhet såsom bouppteckningar, bodelningar och testamentsskrivningar, åtaga sig försäljningsuppdrag avseende fastigheter som ingår i dödsbon, utföra skrivbyråverksamhet, tillhandahålla dekla rationsservice för löntagare och pensionärer samt förvalta fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556484-4453
Företagsform: Aktiebolag