Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Swedelife AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom kommunikation, ledarskap och organisations utveckling. Bolaget skall arrangera events och tillställningar samt driva turist- och pensionatsverksamhet. Bolaget skall arbeta med inredning samt trädgårdsskötsel. Bolaget skall driva verksamhet avseende utgivning och försäljning av litteratur. Bolaget skall äga, förvalta och idka handel med fast och lös egendom, främst värdepapper, fastigheter, konst metaller och ädelstenar. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt rådgivning inom finanssektorn. Bolaget skall idka till ovan nämnt annan därmed förenlig verksamhet såväl inom Sverige som utomlands."
Org.nr: 556483-1419
Företagsform: Aktiebolag