Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nord Data & Support AB

"Bolaget skall bedriva försäljning, reparation, service av cyklar, skidor, sportartiklar samt försäljning, installationer, service av dataanläggningar, datatillbehör samt administrationstjänster, samt konferensverksamhet och hästverksamhet med ägande av hästar, ridskola, transporter med häst och vagn, samt lanthandel i butik, café- och kioskverksamhet, familjehemsverksamhet samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.Bedriva danskurser i egen och andras regi, samt danskvällar. Svets och smide, även uthyrning av personal."
Finns i branscher på Wedoo: Café - Cyklar - Data - Fastigheter - Hästar - Konsult - Reparationer - Ridskola
Org.nr: 556479-8584
Företagsform: Aktiebolag