Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Auctus

"Bolaget skall bedriva försäkringsmäklarverksamhet, bygg- och annan teknisk konsultverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter
Org.nr: 556463-5919
Företagsform: Aktiebolag