Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tradimex AB

"Bolaget skall försälja, importera och exportera elektroniska, elektromekaniska komponenter och instrument för industriellt bruk företrädesvis inom järnvägs-, bygg-, telekommunikationsindustrin och sjukvården, försälja produkter för uppvärmning, företrädesvis värmepumpar samt trading verksamhet inom företrädesvis kemisk industri, konsultverksamhet inom företrädesvis företagsetablering, marknads- och affärsutveckling, ekonomisk rådgivning och bokföring samt äga, förvalta och driva handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Bygg - Konsult - Rådgivning - Värmepumpar
Org.nr: 556462-4186
Företagsform: Aktiebolag