Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

C.B.E. Betonghåltagning AB

"Bolaget skall bedriva borrning och sågning i betong, rivning och bilning, asbestsanering samt snickeriarbeten ävensom äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed sammanhängande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Betong - Bygg
Org.nr: 556448-7303
Företagsform: Aktiebolag