Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bra Bil i Enköping AB

"Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning och service av bilar samt äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bilförsäljare - Bilverkstad
Org.nr: 556446-1134
Företagsform: Aktiebolag