Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

UmanVeterinären AB

"Bolaget skall bedriva veterinärverksamhet med djursjuk- och djurhälsovård samt veterinärkonsultationer, försäljning av djurtillbehör och djurfoder, försäljning av fritidsartiklar, utbildningsverksamhet, möbelrenovering, psykiatrisk diagnostik, behandling och konsultverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Möbelrenovering
Org.nr: 556442-8661
Företagsform: Aktiebolag