Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

ReklamDoktorn AB

"Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att idka producerande verksamhet, konsult-, musikförlag-, artist-, kompositörs-, text-, arrangörsverksamhet och handelsrörelse inom marknadsföring, PR, reklam, konst, bok, film, video, radio, TV, grammofon, musik, nöjes-, och teaterbranschen. Bolaget skall även utöva försäljning och fototryckning av muggar, försäljning av härtillhörande tillverknings- och kringutrustning, import och export av härtillhörande produkter, screentryckeri och försäljning av tryck och tryckmaterial samt idka med ovan förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter, musikmaskiner och musikinventarier, driva uthyrnings- och leasingverksamhet avseende musikmaski ner och musikinventarier, köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtagande samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Kläder - Konst - Konsult - Marknadsföring - Skor - Tryck
Org.nr: 556417-4869
Företagsform: Aktiebolag