Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Mosebacke Snickeri & Inredning AB

"Bolaget skall utföra byggnads-, snickeri- och inredningsarbeten samt köp, förvaltning, exploatering och försäljning av fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Inredning - Snickare - Snickeri
Org.nr: 556412-1647
Företagsform: Aktiebolag