Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Aktiebolaget Kay Hellström

"Bolaget skall bedriva förmedling av fast och lös egendom, handel med värdepapper, fastigheter och liknande tillgångar, förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Förmedling
Org.nr: 556382-0934
Företagsform: Aktiebolag