Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Walléns Optik i Hudiksvall AB

"Bolaget skall bedriva köp, uthyrning och försäljning av optiska artiklar, optikerverksamhet, konsultation inom det arbetsmedicinska området, köp, reparation och försäljning av ur, köp och försäljning av ädelmetaller och ädelstenar, köp, uthyrning och för säljning av butiksinredningar och butiksmöbler, köp, förvaltning och försäljning av värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Ädelstenar
Org.nr: 556351-7530
Företagsform: Aktiebolag