Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

N.A.L.O. Ventilation i Ljungby AB

"Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning och montage av ventilation och kylanläggningar, samt idka handel med värdepapper jämte annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556321-3312
Företagsform: Aktiebolag