Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Dagens Nyheter Annonsförsäljning

"Bolaget skall på uppdrag av Dagens Nyheter AB sälja annonsutrymme åt Dagens Nyheter AB och övriga medieföretag."
Finns i branscher på Wedoo: Annonsförsäljning
Org.nr: 556320-6704
Företagsform: Aktiebolag