Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

A Lexne AB

"Föremål för bolagets verksamhet är handel med vapen, ammunition och skytteartiklar, ventilation och ventilationsmaterial samt filminspelning och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556316-8599
Företagsform: Aktiebolag