Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Trestads och RS Förvaltnings AB

"Bolaget ska bedriva verksamhet inom området direktdistrubuerad reklam och därmed kunna erbjuda kunden en totallösning innefattande försäljning, layout, produktion, tryckning och distribution av denna reklam och därtill närbesläktad verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Layout
Org.nr: 556293-3332
Företagsform: Aktiebolag