Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Byggytor & Gaturum i Stockholm AB

"Bolaget skall bedriva entreprenad- och därmed förenlig verksamhet inom anläggnings- och byggnadssektorn."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg
Org.nr: 556291-6469
Företagsform: Aktiebolag