Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jörgen Gustafsson Ventilation AB

"Bolaget skall bedriva handel med och installation av ventilationsanläggningar, service och konsultationer i anslutning härtill, byggnads- och entreprenadverksamhet, äga och förvalta aktier och andelar, samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Partihandel - Ventilation
Org.nr: 556282-5470
Företagsform: Aktiebolag